1. Organizatorul

“Fotografia ta cu ZWUP” (denumită în continuare “Tombolă”) este organizată de SC NUTRIZEMA SRL, societate comercială română, cu sediul în Sat Valea Ursului, Comuna Miroslava, Str. Petalelor, Nr. 2C, camera 3, Județ Iaşi, având CUI RO37155187 și O.N.R.C.: J22/481/06.03.2017.

Organizatorul nu este în niciun fel afiliat cu Facebook.

Regulamentul va fi făcut public online, conform regulamentului impus de Facebook și legislației în vigoare, și este disponibil gratuit pentru orice participant. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament și își asumă responsabilitatea pentru orice încălcare a regulamentului impus de Facebook sau a legislației în vigoare.

2. Condiții de participare

Campania se adresează doar persoanelor fizice, cu domiciliul stabil în România, care au vârsta de cel puțin 18 ani și dețin un cont de Facebook.

Înscrierile la tombolă se desfășoară începând cu data de 03.12.2021 ora 17.00.

Se declară încheiată perioada de înscriere ca fiind data de 17.12.2021 ora 23.59.

Data extragerii premiilor Tombolei ZWUP este 20.12.2021 după ora 12.00.

Angajații SC NUTRIZEMA SRL sau membrii familiilor acestora nu pot participa la “Fotografia ta cu ZWUP”.

3. Acceptarea regulilor

Participarea implică acceptarea tuturor regulilor concursului organizat de SC NUTRIZEMA SRL, “Tombola ZWUP”, cât și acceptarea regulamentului Facebook.

4. Durata concursului

Concursul se desfășoară de pe 03.12.2021 ora 17.00 până la 17.12.2021 ora 23.59. Orice participare peste acest termen nu se ia în considerare.

5. Mecanism de participare

Orice persoană care îndeplinește condițiile prevăzute la punctul 2 poate participa la concurs.

Participanții trebuie să îndeplinească și să urmeze pașii de mai jos:

A. Să dea like și share postării de Facebook a concursului.
B. Să fotografieze un produs marca ZWUP.
C. Să posteze fotografia cu ZWUP într-un comentariu la postarea de concurs.

Fotografia de concurs postată de participant trebuie să fie originală (proprie) și unică. Nu vor fi luate în considerare și validate fotografiile preluate de pe site-ul ori conturile sociale ZWUP sau din alte comunicări publice ale Organizatorului, nici fotografiile postate de mai mulți participanți, fie ele în versiune originală sau în variante prelucrate.

Participarea poate fi introdusă o singură dată. Administratorii paginii de Facebook ZWUP își rezervă dreptul de a descalifica orice persoană care nu respectă prezentul regulament. Nu sunt acceptate participările multiple prin utilizarea metodelor frauduloase (de exemplu, mail-uri multiple, nume false sau conturi fără activitate recentă, etc.)

6. Premiile

Cei 20 câștigători ai campaniei “Tombola ZWUP” vor fi premiați cu câte un cadou sub formă de pachet ZWUP ce include:
– 1 cuțit producție Italia, de tip Santoku
– 1 cuțit producție Italia, de tip Chef Knife mic („cuțitul bucătarului”)
– 1 cuțit producție Italia, de tip cuțit de legume

Valoare totală premiu: 200 lei (TVA inclus)

Număr premii disponibile: 20

Nu este acceptată substituirea premiilor prin sume de bani sau cu alte premii (mai puțin în caz fortuit). Premiul nu este transferabil.

Premiul va fi expediat de către SC NUTRIZEMA SRL prin curier, la adresa poștală indicată ca locație de livrare de către fiecare câștigător.

Expedierea premiilor se va face în data de 22 decembrie 2021, condiționat de primirea la timp a adreselor de livrare, conform prevederilor prezentului Regulament.

Premierea se face în baza participării conforme la Tombolă a persoanei fizice și în baza profilului său de Facebook, etc. (Date ce vor fi folosite în acest scop).

Pentru ca un Participant sa fie validat căștigător trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:
– Să îndeplinească condițiile prevăzute în Secțiunea 5 a prezentului Regulament.
– Să fie desemnat drept câștigător prin mecanismul automat de tragere la sorți prevăzut de prezentul Regulament.
– După primirea mesajului trimis de Organizator pe Facebook prin care este informat că a fost validat drept câștigător al premiului indicat, să transmită Organizatorului, în termen de maximum 24 de ore, datele pentru livrarea premiului.

În cazul în care câștigătorul nu trimite în termenul indicat informațiile solicitate de către Organizator sau dacă a furnizat date de contact eronate/incomplete, își va pierde premiul și va fi extras un nou câștigător, respectiv rezerva extrasă.

Dacă nici acesta nu trimite în termenul indicat datele solicitate, premiul nu va mai fi expediat și va rămâne în posesia organizatorului.
Câștigătorii vor fi anunțati pe pagina oficială de Facebook ZWUP, în data de 20.12.2021 după ora 12.00.

7. Șanse de câștig

Șansa de câștig depinde de numărul participanților și de respectarea prezentului regulament.

8. Tragerea la sorți și desemnarea câștigătorilor

Desemnarea câștigătorilor Tombolei ZWUP se va desfășura prin tragere la sorți automată, în data de 20.12.2021 după ora 12.00.

Extragerea câștigătorilor se va face automat printr-un program electronic ce va alege aleatoriu numele persoanelor desemnate câștigătoare, din totalul participanților la concurs validați pe baza îndeplinirii conforme a condițiilor de participare. Validarea se face manual de către Departamentul de Marketing.

Înregistrarea video aferentă extragerii va fi publicată împreună cu lista câștigătorilor pe pagina oficială de Facebook ZWUP, în data de 20.12.2021 după ora 12.00.

9. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin inscrierea și participarea la Tombolă, Participantul declară că este de acord cu prevederile prezentului Regulament, astfel că își va da acordul ca datele sale personale să intre în baza de date a SC NUTRIZEMA SRL, să fie prelucrate și utilizate de companie pe durata campaniei, în scopuri precum: validare câștigători, atribuire premii, expediere premii și îndeplinirea obligațiilor fiscale ale organizatorilor de promoții. Comunicările ulterioare cu caracter publicitar și de marketing direct vor fi adresate doar acelor consumatori/participanți care și-au dat acordul explicit și neechivoc înscriindu-se în campanie.

Organizatorul garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participanților. La cererea expresă a participanților și a căștigătorilor, Organizatorul va asigura acestora Dreptul de acces la datele prelucrate, Dreptul la rectificarea datelor, Dreptul la ștergerea datelor, Dreptul la restricționarea prelucrării, Dreptul la portabilitatea datelor, Dreptul de opoziție, Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă, alte drepturi, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului 679/2016 referitor la protecția datelor cu caracter personal, GDPR (“General Data Protection Regulation”) care îşi produce efectele începând cu 25 Mai 2018. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții vor trimite Organizatorului pe adresa office@nutrizema.ro în atenția Departamentului Marketing, o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată.

Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

Organizatorul poate solicita Participanților/ Căștigătorilor premiului oferit în cadrul acestei Campanii acordul pentru a utiliza în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio și video, numele, prenumele, localitatea de domiciliu și imaginea lor. Pentru a-și exprima acordul în acest sens, Participanții/ Câștigătorii vor semna o declarație în care sunt curprinși, în mod expres și neechivoc, termenii acestui acord.

10. Termeni și condiții

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau anula tombola, dacă se cunosc date despre fraudarea participării și dacă este pusă în pericol administrarea concursului, cât și securitatea și corectitudinea acestuia. În acest caz, se va alege câștigătorul dintre participanții validați anterior acestei cauze (sau după, atunci când este posibil).

Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica orice participant care încearcă să fraudeze sau fraudează concursul.

11. Răspunderea limitată

Prin participarea la Tombolă, participantul acceptă să elibereze SC NUTRIZEMA SRL, filialele sale, partenerii, reprezentanții, angajații, succesorii și directorii de orice răspundere pentru boala, vătămarea, decesul, litigiile și pagubele viitoare, indiferent dacă sunt cauzate prin neglijență sau nu, prin:
A. Participarea la concurs și/sau acceptarea, deținerea sau utilizarea, cât și abuzul sau utilizarea incorectă a premiului;
B. Defecțiuni tehnice de orice fel, dar fără a se limita la defecțiunile legate de computer, cabluri, rețea, software sau alte echipamente mecanice;
C. Indisponibilitatea sau inaccesibilitatea oricăror transmisii, telefon sau servicii pe internet;
D. Intervenția umană neautorizată în nicio parte a procesului de înscriere;
E. Orice eroare electronică sau umană în administrarea concursului și în procesarea participărilor.

12. Dispute

Acest concurs se desfășoară sub incidența regulilor stricte Facebook, cât și a legislației în vigoare din România.

Ca o condiție de participare, participantul este de acord ca orice litigiu ce nu poate fi soluționat între părți și orice cauză ce nu poate fi soluționată și decurge din acest concurs, să fie soluționate individual. În plus, în orice astfel de dispută, participantul își pierde dreptul de a mai fi premiat și renunță implicit la drepturile sale asupra daunelor survenite.

13. Încetarea concursului

Concursul va înceta înainte de termen, în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, independent de voința organizatorului.

Prin participare la concurs, participanții acceptă și respectă prezentul regulament.