Au apărut compania și prima finanțare.
Suntem Nutrizema SRL, iar planul nostru de afaceri a fost acceptat în StartUp Nation.
Am pornit plini de curaj la drum.

©Nutrizema, 2019
Conținutul blogului ZWUP și al întregului site www.zwup.ro este proprietatea SC Nutrizema SRL. Conform legislației privind drepturile de autor, este strict interzisă utilizarea conținutului, preluarea ori copierea sa parțială sau integrală, pentru crearea de conținuturi de comunicare publică derivate, fără acordul expres scris al proprietarului.